DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI TỨ QUÝ SIZE 8.5 LI MIX VỚI NGỌC SAPHIA ĐỎ SÁNG TRỌNG ,QUÝ PHÁI

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI TỨ QUÝ ĐƯỢC LÀM TỪ NGỌC TRAI NUÔI NƯỚC NGỌT SIZE 8.5 LI MIX VỚI NGỌC SAPHIA ĐỎ SÁNG TRỌNG ,QUÝ PHÁI
Danh mục: