DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI TRẮNG SIZE 7.5 LI MIX PHỤ KIỆN NƠ CAO CẤP, KHÔNG RỈ

DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI TRẮNG SIZE 7.5 LI MIX PHỤ KIỆN NƠ CAO CẤP, KHÔNG RỈ. Trai trắng màu quốc dân dễ phối đồ.
Danh mục: