Phật thiên thủ thiên nhãn lam ngọc mang lại may mắn bình an.

Original price was: 1,500.000 ₫.Current price is: 1,400.000 ₫.

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn lam ngọc là Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt thể hiện sự từ bi và trí tuệ của Phật Bà, có khả năng phổ độ, phục ma, cứu khổ cho chúng sinh. Phật thiên thủ thiên nhãn có nhiều cánh tay, mỗi tay cầm một loại pháp khí khác nhau, và trên mỗi bàn tay có một con mắt trí tuệ.
Danh mục: