Bộ hổ phách amber lá bùa hộ mệnh quý giá cho trẻ em

Vòng hổ phách vẫn được coi là một lá bùa hộ mệnh quý giá cho trẻ em cho đến ngày nay. Nó được xem như là một phương pháp bảo vệ trẻ khỏi những hiểm nguy bất ngờ, đồng thời cũng có tác dụng chống lại các bệnh tật. Khi trẻ được đeo vòng hổ phách, nó giúp tạo ra một bức tường bảo vệ trẻ khỏi tà khí, ma quỷ và các yếu tố tiêu cực khác.
Danh mục: